Onze missie & visie

De vereniging heeft tot algemeen doel ‘het optimaliseren, het initiëren, het stimuleren en het ondersteunen van alle initiatieven met betrekking tot levenslang en levensbreed leren, met als doel de professionele en persoonlijke ontwikkeling van volwassenen (18+) te faciliteren, met een bijzondere aandacht voor kansengroepen. De vereniging wil daartoe onder meer instaan voor de realisatie van het project Leerwinkel in de provincie West-Vlaanderen.

Contacteer ons!

Algemene contactgegevens

Huis van het leren vzw
Universiteitslaan 2, 8500 Kortrijk

Kelly Lebon

Coördinator

M 0474 25 73 60
kelly.lebon@huisvanhetleren.be


 

Mira Vanderplancke

Stafmedewerker kwaliteit

M 0487 666 773

Karine Vandaele

Beleidsondersteuner

050 40 34 48
karine.vandaele@huisvanhetleren.be